Podela flajera za kompaniju TEHNOMEDIA – Beograd

Kompanija FLYER & FRIENDS je krajem meseca septembra otpočela sa još jednim u nizu projekata te ispunila očekivanja jednog od najvećih prodajnih lanaca tehničke robe u Srbiji po imenu TEHNOMEDIA. Kao i do sada strateški ciljevi pored preko 370 naselja na teritoriji grada Beograda i celokupnoj Srbiji bili su pokriveni i sa temljnim i profesionalnim pristupom podeli reklamnog materijala.